Nhiều kết quả đáng ghi nhận

News & Events

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

nhieu ket qua dang ghi nhan

Toàn cảnh EVNGENCO 3

Bảo toàn và phát triển vốn

Báo cáo của EVN cho thấy, trong giai đoạn 2011-2015, EVN đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012. Cụ thể, hoàn thành thoái vốn tại 100% doanh nghiệp không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của EVN; thu về hơn 2.341 tỷ đồng, thặng dư vốn 127 tỷ đồng, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu nhà nước. EVN cũng đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp trong tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa trong các khâu sản xuất điện và tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.

Từ năm 2016 đến nay, EVN đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn. Đơn cử, chuyển Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần; thoái, giảm vốn tại 2/6 doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn theo Quyết định của Thủ tướng, thu về hơn 296 tỷ đồng, cao hơn giá trị sổ sách gần 63 tỷ đồng.

Hiện, EVN đang tích cực triển khai thoái vốn tại các doanh nghiệp còn lại, với mục tiêu sẽ cơ bản hoàn thành công tác thoái vốn trong năm 2019. Đồng thời, đẩy mạnh tái sắp xếp các đơn vị theo lộ trình. Theo đó, tách bạch hoạt động quản lý vận hành và dịch vụ sửa chữa; tách bạch về tổ chức khâu phân phối và khâu bán lẻ điện (hoàn thành trong năm 2019), nhằm đẩy nhanh lộ trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; hoàn thành đề án chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia thành Công ty TNHH MTV và đã trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

EVN cũng đang xây dựng Đề án Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm, dự kiến sẽ trình Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 7/2019. Dự án Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện bán buôn hoàn chỉnh cũng đang được đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành năm 2020...

Kiện toàn và nâng cao mô hình quản trị

EVN đã trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước đầu tiên ban hành bộ Quy chế quản trị áp dụng chung trong toàn tập đoàn; thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ thông suốt từ công ty mẹ EVN tới các doanh nghiệp thành viên, góp phần quan trọng phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác quản trị.

Tập đoàn cũng ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên theo phương pháp thẻ điểm cân bằng trong quản trị doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp; kiện toàn mô hình quản trị công ty đại chúng đối với các công ty cổ phần đại chúng và chưa đại chúng trong tập đoàn theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra, EVN đã ký kết các hợp đồng ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của EVN, tổng công ty thuộc EVN tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng ràng buộc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện; qua đó, gắn trách nhiệm pháp lý của người đại diện, quản lý doanh nghiệp với kết quả, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết.

Công ty mẹ - EVN và các doanh nghiệp thành viên đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Đặc biệt, năm 2018, EVN được Tổ chức tư vấn quốc tế Fitch Rating đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức xếp hạng BB, ngang bằng với mức tín nhiệm quốc gia. Tập đoàn cũng được đánh giá là một trong các doanh nghiệp nhà nước hàng đầu về minh bạch thông tin.

Giai đoạn 2019 - 2020, EVN sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu về sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn theo định hướng chung của Đảng và nhà nước, cũng như chỉ đạo của Chính phủ.

H.T

Nguồn: Báo công thương

Customer & partner
LONG MINH TECH CO., LTD

 19/5 Street 4, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, HCMC

 0282.2537 656 - 0906.60 84 60

 info@longminhtech.com

 www.longminhtech.com

Follow us
Facebook Google Twitter Skype Zalo
144561 Online : 10

Designed by Vietwave